Til stede under trontaledebatten

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede under Stortingets trontaledebatt.