Tariffnemndas vedtak av 6. oktober 2008 om fastsettelse av delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten (2008-2010) i skips- og verftsindustrien

Vedtak om fastsettelse av delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten (2008-2019) i skips- og verftsindustrien.

Protokoll fra Tariffnemndas møte 6. oktober 2008 (pdf) 

Til toppen