Innstillinger 2018

Fosterhjemsutvalget

Utvalget ble oppnevnt 21. april 2017, og gikk igjennom rammebetingelser for ordinære fosterhjem. Utvalget leverte sin utredning 18. desember 2018.

Fosterhjem er det mest brukte tiltaket når omsorgssituasjonen er slik at barn ikke kan bo sammen med sine foreldre. Fosterhjem skal gi barna den trygghet, omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne.

Dette krever trygge fosterforeldre som får god oppfølging, tilrettelegging og hjelp til hvordan de skal takle vanskelige situasjoner. Dette krever også gode og forutsigbare økonomiske rammebetingelser.

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå rammebetingelser for ordinære fosterforeldre. Utvalget består av ti medlemmer som har ulik fagbakgrunn og erfaring fra barnevernsområdet.

Utvalget skal i hovedsak utrede hvordan økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien.

Formålet med utredningen er å utrede rammevilkårene, og å foreslå endringer som kan føre til større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpasset tiltak.

Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU desember 2018.

Les mandatet her (intern lenke) eller last ned PDF

Utvalgets medlemmer, oppnevnt i statsråd 21. april 2017:

  • Ellen Seip, leder, Oslo
  • Lena Lauritsen Bendiksen, Krokelvdalen
  • Arild Riege, Kråkerøy
  • Tore Nilssen, Oslo
  • Amy Holtan, Tromsø
  • Svein Ove Ueland, Søgne
  • Thomas Johansen, Evenes
  • Anika Kurshed, Fjellstrand
  • Irene Belt Friborg, Straume
  • Karete Johansen, Grimstad
Fosterhjemsutvalget
Fosterhjemsutvalget med statsråd Solveig Horne (FrP). Karete Johansen er ikke tilstede på bildet.

Om Fosterhjemsutvalget

Opprettet: 2017

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8036, Dep., 0030 Oslo

Eget nettsted: http://nettsteder.regjeringen.no/fosterhjemsutvalget

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal gjennomgå rammebetingelsene for ordinære fosterhjem.

Full mandattekst Fosterhjemsutvalget