Pressekontakter i Helse- og omsorgsdepartementet

Pressehenvendelser til politisk ledelse går via kommunikasjonsenheten. Andre henvendelser per telefon rettes til sentralbordet, (+47) 22 24 90 90.

Pressehenvendelser

Send e-post: info@hod.dep.no

Telefon: (+47) 948 49 749 (ikke send SMS, nummeret viderekobles). 

Privatpersoner

Henvendelser fra privatpersoner til departementet sendes til postmottak@hod.dep.no.

eInnsyn – elektronisk postjournal

Søk i eInnsyn - felles innsynsløsning for staten og kommunene. 
Innsynsforespørsler til departementet sendes til postmottak@hod.dep.no 

Sosiale medier

Facebook

Twitter

Flickr