Pressekontakter i Helse- og omsorgsdepartementet

Pressehenvendelser til politisk ledelse går via kommunikasjonsenheten. Andre henvendelser per telefon rettes til sentralbordet, 22 24 90 90.

Pressevakt: 948 49 749 (ikke SMS, nummeret viderekobles). På e-post: info@hod.dep.no (betjenes bare i arbeidstiden 08.00-16.00. Ring pressetelefonen hvis hast).

Offentlig elektronisk postjournal - OEP

Postjournalen vår er tilgjengelig i OEP. Søk i OEP. Innsynsforespørsler til departementet kan sendes via e-post til postmottak@hod.dep.no

Sosiale medier

Gjennom Facebook og Twitter deler vi aktuelle saker fra Helse- og omsorgsdepartementet.