Utvalg som har vurdert endringer i beredskapslovgivningen

Utvalget leverte sin innstilling 14. juni 2019

Utvalgets innstilling

NOU 13: 2019 Når krisen inntreffer