Generaladvokaten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Generaladvokaten leder den militære påtalemyndighet og er overordnet krigsadvokatene. Generaladvokaten har også tilsyn med den militære disiplinærmyndighet, og er underlagt riksadvokaten i påtalemessige spørsmål, men er administrativt underlagt Justisdepartementet.

Nettside: http://www.generaladvokaten.no/