Arbeidsgiverrådet i staten

Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

Rådet ble opprettet 21. mars 2017.

Arbeidsgiverrådets består av virksomhetsledere. Rådet skal gjennom sin sammensetning gjenspeile mangfoldet i statlige virksomheter, og opptre i egenskap av å være representanter for de statlige arbeidsgiverne.

Arbeidsgiverrådet har 15 representanter, herunder en leder og en nestleder. Rådets medlemmer oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en 3-årsperiode.

Formålet med Arbeidsgiverrådet er å styrke virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen og gjennomføringen av den statlige arbeidsgiverpolitikken, samt å sørge for at den sentrale arbeidsgiverfunksjonen får bedre informasjon og økt kunnskap om virksomhetene.

Arbeidsgiverrådet skal:

 • bidra aktivt i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken blant annet
  • i sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår,
  • i utforming av regelverk,
  • i prioriteringen av ulike arbeidspolitiske tiltak og satsinger,
 • øke kunnskapsgrunnlaget hos den sentrale arbeidsgiverfunksjonen,
 • drøfte viktige problemstillinger ved utøvelse av arbeidsgiverrollen i staten og gi samordnede tilbakemeldinger,
 • gi tilbakemeldinger på rollene til sentral statlig arbeidsgiverfunksjon, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og de lokale arbeidsgiverne i staten,
 • fremme virksomhetenes interesser på eget initiativ overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er sekretariat for Arbeidsgiverrådet.

Om Arbeidsgiverrådet i staten

Opprettet: 2017

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep

Eget nettsted: https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/arbeidsgivarradet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er sekretariat for Arbeidsgiverrådet. Rådet ble opprettet 21. mars 2017. Rådets medlemmer oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en 3-årsperiode. Arbeidsgiverrådets består av virksomhetsledere. Rådet skal gjennom sin sammensetning gjenspeile mangfoldet i statlige virksomheter, og opptre i egenskap av å være representanter for de statlige arbeidsgiverne.

Full mandattekst Arbeidsgiverrådet i staten

Aktive medlemmer (pr. 1/5/2022)

 • Seunn Smith-Tønnessen Leder
 • Rolf Gunnar Jørstad Nestleder
 • Øystein Børmer Medlem
 • Øystein Vidar Strand Medlem
 • Hanna Geiran Medlem
 • Geir A. Samuelsen Medlem
 • Ingrid Dahl Hovland Medlem
 • Bård Vegar Solhjell Medlem
 • Anne Marie Glosli Medlem
 • Thorbjørn Thoresen Medlem
 • Kjetil Lund Medlem
 • Christine Wilberg Medlem
 • Gina Lund Medlem
 • Pål Molander Medlem
 • Trond Rønningen Medlem
 • Trude Vollheim Varamedlem
 • Frode Forfang Varamedlem
 • Ingrid Sølvberg Varamedlem
 • Jan Olav Baarø Varamedlem
 • Bjørn Erik Thon Varamedlem
 • Arne Benjaminsen Varamedlem
 • May Britt Myhr Varamedlem
 • Lars Kobberstad Varamedlem
 • Ingunn Midttun Godal Varamedlem
 • Nina Schanke Funnemark Varamedlem
 • Eirik Kristoffersen Varamedlem
 • Roar Skålin Varamedlem
 • Mari Velsand Varamedlem
 • Mariann Hornnes Varamedlem