Arbeidsgiverrådet i staten

Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

Rådet ble opprettet 21. mars 2017.

Arbeidsgiverrådets består av virksomhetsledere. Rådet skal gjennom sin sammensetning gjenspeile mangfoldet i statlige virksomheter, og opptre i egenskap av å være representanter for de statlige arbeidsgiverne.

Arbeidsgiverrådet har 15 representanter, herunder en leder og en nestleder. Rådets medlemmer oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en 3-årsperiode.

Formålet med Arbeidsgiverrådet er å styrke virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen og gjennomføringen av den statlige arbeidsgiverpolitikken, samt å sørge for at den sentrale arbeidsgiverfunksjonen får bedre informasjon og økt kunnskap om virksomhetene.

Arbeidsgiverrådet skal:

 • bidra aktivt i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken blant annet
  • i sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår,
  • i utforming av regelverk,
  • i prioriteringen av ulike arbeidspolitiske tiltak og satsinger,
 • øke kunnskapsgrunnlaget hos den sentrale arbeidsgiverfunksjonen,
 • drøfte viktige problemstillinger ved utøvelse av arbeidsgiverrollen i staten og gi samordnede tilbakemeldinger,
 • gi tilbakemeldinger på rollene til sentral statlig arbeidsgiverfunksjon, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og de lokale arbeidsgiverne i staten,
 • fremme virksomhetenes interesser på eget initiativ overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er sekretariat for Arbeidsgiverrådet.

Om Arbeidsgiverrådet i staten

Opprettet: 2017

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep

Eget nettsted: https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/arbeidsgivarradet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er sekretariat for Arbeidsgiverrådet. Rådet ble opprettet 21. mars 2017. Rådets medlemmer oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en 3-årsperiode. Arbeidsgiverrådets består av virksomhetsledere. Rådet skal gjennom sin sammensetning gjenspeile mangfoldet i statlige virksomheter, og opptre i egenskap av å være representanter for de statlige arbeidsgiverne.

Full mandattekst Arbeidsgiverrådet i staten

Aktive medlemmer (pr. 01.01.2023)

 • Seunn Smith-Tønnessen (leder)
 • Anne Marie Glosli (medlem)
 • Bjørn Guldvog (medlem)
 • Bård Vegar Solhjell (medlem)
 • Christine Wilberg (medlem)
 • Geir A. Samuelsen (medlem)
 • Gina Lund (medlem)
 • Hanna Geiran (medlem)
 • Ingrid Dahl Hovland (medlem)
 • Kjetil Lund (medlem)
 • Thorbjørn Thoresen (medlem)
 • Trond Rønningen (medlem)
 • Trude Vollheim (medlem)
 • Øystein Børmer (medlem)
 • Øystein Vidar Strand (medlem)

 • Arne Benjaminsen (varamedlem)
 • Bjørn Erik Thon (varamedlem)
 • Eirik Kristoffersen (varamedlem)
 • Frode Forfang (varamedlem)
 • Ingrid Sølvberg (varamedlem)
 • Ingunn Midttun Godal (varamedlem)
 • Jan Olav Baarø (varamedlem)
 • Lars Kobberstad (varamedlem)
 • Mari Velsand (varamedlem)
 • Mariann Hornnes (varamedlem)
 • May Britt Myhr (varamedlem)
 • Nina Schanke Funnemark (varamedlem)
 • Roar Skålin (varamedlem)
 • Tomas Berg (varamedlem)