Saksbehandlere for kulturarena/kulturbygg i fylkene

Adresseliste

Agder

Anne Tone Hageland
E-post anne.tone.hageland@agderfk.no 
Telefon 97573239

Innlandet

Jørn Øversveen
E-post jorn.oversveen@innlandetfylke.no 
Telefon 41336912

Møre og Romsdal

Hans Roger Tømmervold
E-post hans.roger.tommervold@mrfylke.no 
Telefon 71280319 / 99459400

Nordland

Christian Lorentsen
E-post: chrlor@nfk.no 
Telefon: 75650033 / 92266919

Oslo

Geir Nikolai Rege
E-post geir.rege@kul.oslo.kommune.no 
Telefon 92643856

Rogaland

Jostein Kvernes Salvesen
E-post jostein.kvernes.salvesen@rogfk.no
Telefon 51516586

Troms og Finnmark

Emil Agersborg Bjørnå (rådgiver idrett)
E-post emil.bjornaa@tffk.no 
Telefon 78963245 / 99591491

Johnni Terje Håndstad (rådgiver anlegg)
E-post johnni.handstad@tffk.no
Telefon 77788227 / 99577390

Trøndelag

Astrid Fuglås
E-post astfu@trondelagfylke.no
Telefon 99602773

Vestfold og Telemark

Rasmus Holst Mjaugeto
E-post rasmus.mjaugeto@vtfk.no 
Telefon 92047065

Vestland

Åge Avedal
E-post: age.avedal@vlfk.no
Telefon 97072734

Viken 

Torunn Korneliussen
E-post  torunnk@viken.no 
Telefon 41318495