Saksbehandlere for kulturarena/kulturbygg i fylkene

Adresseliste

Agder

Stein C. Midling-Jenssen
E-post: Stein.Christian.Midling-Jenssen@agderfk.no  
Telefon 99711429

Akershus

Torunn Korneliussen
E-post: torunnk@afk.no 
Telefon: 41318495

Buskerud

Jan Martin Medhaug
E-post: janme@bfk.no 
Telefon: 99216825 

Finnmark

Ida Maria Ruiken (rådgiver idrett)
E-post ida.maria.ruiken@ffk.no 
Telefon 78963065 / 90282189

Innlandet

Jørn Øversveen
E-post jorove@innlandetfylke.no 
Telefon 41336912

Møre og Romsdal

Hildegunn Maria Haanes Ruset
E-post hildegunn.maria.haanes.ruset@mrfylke.no 
Telefon 71282429 / 95935300

Nordland

Kathrine Schjem
E-post: katsch@nfk.no 
Telefon: 48192086

Oslo

Ingrid F. Danbolt
E-post: ingrid.f.danbolt@kul.oslo.kommune.no  
Telefon 99450710

Rogaland

Fagleder Jostein Kvernes Salvesen
E-post: Jsalvesen@rogfk.no 
Telefon 51516586

Seniorrådgiver Rune Flage
E-post: Rune.flage@rogfk.no 
Telefon: 92488610 

Troms

Lars Nilsen (konsulent også for idrettsbygg)
E-post: lars.nilsen@tromsfylke.no 
Telefon: 90663029

Trøndelag

Johan Fredrik Urnes
E-post johur@trondelagfylke.no 
Telefon 46881517

Telemark

Thorild L. Osdalen
E-post: thorild.l.osdalen@telemarkfylke.no  
Telefon 99620972

Vestland

Åge Avedal
E-post: age.avedal@vlfk.no
Telefon 97072734

Vestfold

Anna B. Jørgensen
E-post: anna.b.jorgensen@vestfoldfylke.no 
Telefon: 92457604

Østfold

Solveig Rinaldo Dannevig
E-post: solveigd@ofk.no 
Telefon: 93401909