Statsforvalteren

Statsforvalteren er Landbruks- og matdepartementets viktigste samarbeidspartner for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og lokalt.

Statsforvalteren skal gjennom regionale tilpasninger legge til rette for utvikling av ny næringsaktivitet, økt verdiskaping og attraktive bosteder, parallelt med å opprettholde et levende landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. 

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter for tilknyttede virksomheter er tilgjengelig på denne siden.

 

Nettside: https://www.statsforvalteren.no/