Graminor AS

Graminor driver planteforedling, sortsrepresentasjonog prebasisavl. Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innenfor jord- og hagebruksvekster i ett selskap. Graminor har hovedkontor i Hamar.

Staten (Landbruks- og matdepartementet, Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO og  Norges miljø- og biovitensakpelige universitet - NMBU) eier 34% i Graminor.

Nettside: http://www.graminor.no/