Andøya Space AS

Andøya Space AS er et 90 % statlig eid selskap som leverer tjenester innen rom- og atmosfæreforskning, miljøovervåkning, teknologitesting og verifisering.

Videre bidrar selskapet til kunnskapsoppbygging og interesse for disse områdene. Selskapet er i ferd med å etablere en oppskytingsbase for småsatellitter på Andøya.

Staten er eier i Andøya Space for å ha nasjonal kontroll med oppskytingsbase for småsatellitter og testfasiliteter for Forsvaret og norsk forsvarsindustri, samt å legge til rette for at norsk næringsliv, forskning og forvaltning har god tilgang til infrastruktur for teknologitesting og naturvitenskaplig forskning og formidling.

Les om Andøya Space i Statens eierrapport 2023

Sentrale dokumenter:

Nettside: https://www.andoyaspace.no/