Mantena AS

Mantena leverer vedlikeholdstjenester til togoperatører i Norden, primært vedlikehold av lokomotiver, vogner og motorvogner. I tillegg vedlikeholder selskapet komponenter og utfører vedlikehold og reparasjoner av skinnegående arbeidsmaskiner. Selskapet ble fisjonert ut fra Vygruppen AS i 2017. Mantena har hovedkontor i Oslo.

Staten er eier i Mantena for å ha en leverandør av vedlikeholds- og verkstedtjenester for skinnegående materiell. Staten eier 100 prosent av aksjene i Mantena. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Les om Mantena i Statens eierrapport 2022

Nettside: https://mantena.org/