Space Norway AS

Space Norway er et statlig heleid sektorpolitisk selskap som utvikler og drifter romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og bidrar til verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge.

Statens mål som eier er å tilby kostnadseffektiv og forsvarlig utvikling og forvaltning av romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Les om Space Norway i Statens eierrapport 2022

Sentrale dokumenter:

Nettside: https://spacenorway.no/