Space Norway AS

Space Norway er et statlig heleid selskap som forvalter og videreutvikler sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. 

Les om Space Norway i Statens eierrapport 2023

Sentrale dokumenter:

Nettside: https://spacenorway.no/