Noregs sjømatråd

Noregs sjømatråd i Tromsø har ansvar for felles marknadsføringstiltak for fisk og fiskeprodukt i utlandet og innanlands. Sjømatrådet har utsendingar i viktige marknader.

Noregs sjømatråd i Tromsø har ansvar for felles marknadsføringstiltak for fisk og fiskeprodukt i utlandet og innanlands. Sjømatrådet har utsendingar i viktige marknader.


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.seafood.no/