Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) er et aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansiert av næringen gjennom en FoU-avgift på eksporten av sjømat.

FHFs mål er å skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.

Merk: FHF byttet navn fra Fiskeri- og havbruksnæringas forskingsfond til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 1. januar 2019.


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://fhf.no/