Forsiden

Noregs forskingsråd

Forskingsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgjevaren til regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø knytt til forsking og utvikling (FoU).

Forskingsrådet skal fremme strategiske grep for bygge ut nye forskingsfelt, utvikle høgre kvalitet og setje i verk nye satsingar for å møte samfunnsutfordringar.

Tenester:

innovasjonstjenester.no 


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.forskningsradet.no/