Assisterende departementsråd Arne Benjaminsen

E-post: arne.benjaminsen@nfd.dep.no

Arne Benjaminsen er fungerende assisterende departementsråd. Han kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Forsknings- og innovasjonsavdelingen,