Fiskeri- og havbruksnæringenæringas forskingsfond

Fiskeri- og havbruksnæringas forskingsfond (FHF) er fellesorgan for forskingsengasjementet i næringa.

Fiskeri- og havbruksnæringas forskingsfond (FHF) er fellesorgan for forskingsengasjementet i næringa.

Nettside: http://fhf.no/

Til toppen