Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet

Kommisjon for å overvåke overenskomsten mellom Norge og Storbritannia om utnyttelse av Statfjordreservoarene og transport av petroleum fra disse.

Om Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet

Opprettet: 1978

Kontakt

Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Kommisjon for å overvåke overenskomsten mellom Norge og Storbritannia om utnyttelse av Statfjordreservoarene og transport av petroleum fra disse.

Aktive medlemmer (pr. 7/6/2020)