Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission

Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av avtalen mellom Norge og Tyskland om overføring av gass fra den norske kontinentalsokkelen og andre områder gjennom en rørledning til Tyskland (Europipe-avtalen).

Om Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission

Opprettet: 1996

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av avtalen mellom Norge og Tyskland om overføring av gass fra den norske kontinentalsokkelen og andre områder gjennom en rørledning til Tyskland (Europipe-avtalen).

Full mandattekst Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission

Aktive medlemmer (pr. 6/16/2021)