1945: St. Hansaften - snart fri etter ti år

St. Hansaften 1945, lørdag 23. juni, ruslet Johan Nygaardsvold nedover Slottsbakken for siste gang med sin regjering. Mer enn ti år var gått siden den marsdagen i 1935 da han hadde overtatt etter Johan L. Mowinckel - fem år i fred, fem år i krig og eksil.

Kong Haakon VII hadde nettopp innvilget avskjedssøknaden som Nygaardsvolds regjering hadde innlevert 12. juni, og Einar Gerhardsens samlingsregjering var blitt utnevnt - begge deler med virkning fra mandag 25. juni kl. 12.00. Nå var det sommer, helg og hatten av.


Nygaardsvolds regjering var så godt som fulltallig i sitt siste statsrådsmøte 23. juni 1945. Bare utenriksminister Trygve Lie hadde meldt forfall.

Fra venstre arbeidsminister Olav Hindahl, skipsfartsminister Arne Sunde, justisminister Terje Wold, statsminister Johan Nygaardsvold, handelsminister Sven Nielsen (delvis skjult bak Nygaardsvold), forsyningsminister Anders Frihagen, kirke- og undervisningsminister Nils Hjelmtveit, finansminister Paul Hartmann og landbruksminister Hans Ystgaard. Lengst til venstre, bak Hindahl, går trolig forsvarsminister Oscar Torp, bak Hjelmtveit trolig sosialminister Sverre Støstad. (Foto: NTBScanpix).

Selvom noe nytt storting ennå ikke var blitt valgt, og Nygaardsvolds utvidede regjering dermed hadde støtte i det sittende storting, var det i løpet av krigsårene blitt klart at Nygaardsvolds regjering ville komme til å søke avskjed etter at den var kommet hjem fra sitt eksil i London. Avskjedssøknaden ble innlevert i det første statsrådmøtet på Slottet siden 5. april 1940 - tirsdag 12. juni.


Regjeringen Nygaardsvolds avskjedssøknad, datert dagen da den ble innlevert i statsrådsmøte på Slottet - 12. juni 1945.
(Arbark, foto: Statsministerens kontor).

Lørdag 14. juni fikk hjemmefrontsleder og høyesterettsjustitiarius Paal Berg i oppdrag av kong Haakon å søke å danne en samlingsregjering for perioden fram til nytt stortingsvalg var holdt. Da Berg allerede mandag 18. juni meldte tilbake at han ikke var i stand til dette, falt ansvaret på Einar Gerhardsen - Arbeiderpartiets konstituerte formann og ordfører i Oslo. Tirsdag 19. juni ble han kalt til Slottet og fikk oppdraget.

Fredag 22. juni presenterte Gerhardsen sin regjeringsliste for kongen, før han møtte norsk og internasjonal presse. Regjeringen ville i praksis bli en koalisjon mellom Arbeiderpartiet og ledere fra Hjemmefronten, men med medlemmer fra alle partier.


St. Hanshelgen 1945 er over, det er mandag 25. juni og Einar Gerhardsens samlingsregjering har nettopp vært i sitt første statsrådsmøte på Slottet kl. 12.00. Nå overlater avtroppet statsminister Johan Nygaardsvold - med sigar i hånd - Statsministerens kontor i Regjeringsbygningen (G-blokken) til Gerhardsen. De to står bak skrivebordet på selve statsministerkontoret.
(Foto: NTBScanpix).

En drøy uke etter regjeringsskiftet 25. juni 1945 reiste Nygaardsvold hjem til Hommelvik i Sør-Trøndelag for første gang siden før krigen.

Ved stortingsvalget 8. oktober 1945 ble Nygaardsvold gjenvalgt som representant for perioden 1945-1949. Han opplevde at et enstemmig storting besluttet å ikke stille ham og hans regjering for riksrett på grunn av håndteringen av det tyske angrepet på Norge 9. april 1940, og at Nygaardsvold-regjeringen fikk ros i Stortinget for sitt arbeid i London under krigen.

Johan Nygaardsvold døde i Trondheim 13. mars 1952, 72 år gammel.

Kilder:
Aftenpostens digitale arkiv
Berntsen, Harald: I malstrømmen: Johan Nygaardsvold 1879-1952. Oslo, 1991
Hirsti, Reidar: Gubben: Johan Nygaardsvold: mannen og epoken. Oslo, 1982.
Nygaardsvold, Johan: Norge i krig: London 1940-1945. Oslo, 1983.