Støtte og samarbeid

Støtte og samarbeid er en beskrivelse av totalforsvaret i dag og utgis av Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

«Støtte og samarbeid» er utarbeidet for aktører både i sivil og militær sektor med roller innenfor totalforsvaret. Selv om målgruppen primært er personer engasjert i beredskapsarbeid, skal publikasjonen kunne leses av alle interesserte.

Publikasjonen er et oppslagsverk som omtaler ansvar, rolle og myndighet innen totalforsvaret, og legger vekt på å informere om gjeldende ordninger og mekanismer innen totalforsvarskonseptet.

Last ned: Støtte og samarbeid, En beskrivelse av totalforsvaret i dag (PDF)