Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1 Innledning

Dette rundskrivet trer i stedet for Justisdepartementets rundskriv om dødsboskifte G-142/86. For så vidt gjelder de endringer i skifteloven og andre tilstøtende lover, som ble vedtatt ved lov nr 40 av 22.06.1990, vises til Justisdepartementets rundskriv G-141/90. Når det gjelder de endringer som refererer seg til den nye ekteskapsloven som trådte i kraft 01.01.93 vises til Barne- og familiedepartementets og Justis-

departementets rundskriv Q-15/92, se særlig kap. 15 som omhandler oppgjøret ved den ene ektefellens død.

Fremstillingen i dette rundskrivet er basert på at man kjenner lovteksten. For å forstå sammenhengen vil det ofte være nødvendig å slå opp på den lovparagraf det er henvist til. (Henvisningene er til skifteloven om ikke annet er sagt.) Videre forutsettes at faglitteratur på området brukes. For skifterettenes vedkommende vil permen fra "Opplæringsprogrammet for nytilsatte i domstolene" være et nødvendig supplement - også for mer erfarne funksjonærer og dommere.

Til toppen