Revidert 2009

Regjeringen foreslår å styrke justissektoren med totalt 41,8 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2009.

De 41,8 millionene til justissektoren fordeles slik:

  • 25 millioner kroner til politiets sikkerhetstjeneste
  • 15,85 millioner kroner til domstolene, politiet og påtalemyndigheten i forbindelse med begrunnelsesplikt ved ankesiling
  • 1 millioner kroner til oppgradering av sysselmannsboligen

I tillegg foreslås det en omdisponering innen Justisdepartementets rammer på 1,4 millioner kroner til feltinspektørtjenesten på Svalbard.

Til toppen