2019

Oppstartsseminar for leverandørutviklingsprogrammet N2

I to dager satt over 50 aktører fra offentlig og privat sektor sammen for å diskutere hva som skal til for å styrke nye og eksisterende leverandører til sjømat-, reiseliv- og opplevelsesnæringen i Nord-Norge. Kunnskapsparken Nord (KUPA) arrangerte et oppstartseminar for leverandørutviklingsprogrammet N2 i Alta.

Som en oppfølging av regjeringens nordområdestrategi har Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt av 56 millioner kroner til et treårig prosjekt for å styrke leverandørindustrien i Nord-Norge. Nordnorsk næringsliv går bra, men samtidig er det et stort potensiale for økt verdiskaping. Et mer robust og variert næringsliv vil kunne bidra til at landsdelen får ta større del i de store verdiene som skapes innenfor sjømat-, reiseliv- og opplevelsesnæringen.
Prosjektleder Jørgen Bratting på talerstolen.
Seminaret i Alta samlet i alt over 50 aktører fra bedrifter, klynger, nettverk, næringsforeninger, næringshager, regionråd og offentlig sektor i Nord-Norge. Kunnskapsparken Nord (KUPA), ved prosjektleder Jørgen Bratting ledet forsamlingen gjennom to dager bestående av presentasjoner og gruppearbeid. Foto: Anders Wittrup/KMD
 
Bak leverandørutviklingsprogrammet N² står Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Sametinget, Innovasjon Norge Arktis/Nordland og Forskningsrådet. N² beskrives som et unikt pilotprosjekt. Eierne har slått sammen sine økonomiske rammer for å utvikle eksisterende og nye leverandører i Nord-Norge. Programmet har en helhetlig tilnærming og satser på bedriftsnettverk og klynger, økt samspill mellom bedrifter og forskningsmiljø og innovasjonskompetanse i eksisterende næringsliv.
Tilbakemeldinger i seminaret var at N² er et kjærkomment tiltak for leverandørutvikling i Nord-Norge. Det er spesielt positivt at programmet kombinerer ulike virkemidler og kompetansemiljøer på tvers av landsdelen. En slik organisering, med fravær av administrative grenser, kan gjøre det enklere for bedrifter å delta i programmet.
Bildet viser en møtesal med mange deltakere.
Målet med gruppearbeidet var å få innspill til videre arbeid med innretning av satsingen. Det var engasjerte diskusjoner i gruppene på Scandic hotell Alta, og det kom inn mange gode innspill til tiltak og forbedringer. Foto: Anders Wittrup/KMD

Prosjektleder Jørgen Bratting vil sammen med sine kollegaer i KUPA og prosjekteierne, ta med seg innspillene fra seminaret, og forbedre programmet fram mot planlagt utlysning i august 2019.
Kontaktperson: Prosjektleder i KUPA, Jørgen Bratting.