2015

 • Regionalnytt 7 2015

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om at veksten i folketalet minkar, innspel til stortingsmeldinga og kompetanseutviklingsprosjekt.

 • Regionalnytt 6 2015

 • Regionalnytt 5 2015

  I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese om ny by- og distriktspolitikk, VRI-forskning som kan gi røykfri lavvo og bedrifter som vokser rundt marin biobank.

 • Regionalnytt 4 2015

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om eit nytt regionalt folkevalt nivå, utviklingsprogram for by- og senterregionar, bioøkonomi og næringsklynger.

 • Regionalnytt 3 2015

  I denne utgaven av Regionalnytt kan du lese om blant annet omstillingsmidler, utlysning av midler til fjellområdene og styrking av Sivas næringshager.

 • Nett-tv

  Regionalnytt nr 2 2015

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om kommunereforma, nytt regionalt nivå og bustadetablering i distrikta.

 • Regionalnytt nr 1 2015

  Det fyrste nyheitsbrevet i år har blant anna saker om ny utlysing i  utviklingsprogrammet for byregionar, høyring om utmarksforvalting og inkubator, som skal skaffe folk til oljeindustrien i Finnmark.