2017

 • Regionalnytt 4 2017

  Trysil satser på helårsturisme, innovasjonen i norske regioner blomstrer, og sju prosjekter får 80 millioner til et "Kapasitetsløft" til forskningsbasert innovasjon. Dette er noe av det du kan lese om i dette nummeret av Regionalnytt.

 • Regionalnytt 3 2017

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om erfaringar med utflytting av statlege arbeidsplassar, sju nye næringsklynger som får støtte, rettleiar i smart spesialisering og nye forskrifter til tilskotsordningar.

 • Regionalnytt 2 2017

  I dette nummeret av Regionalnytt kan du lese om de nye virkemidlene i Merkur-programmet, hva som er nytt med Nordområdestrategien og Ekspertutvalgets ambisjoner for de nye fylkeskommunene.

 • Regionalnytt 1 2017

  I årets første nyhetsbrev kan du blant annet lese om ny fylkesinndeling, nytt temahefte om innvandring og lokal utvikling, rapporten Verdiskaping basert på natur- og kulturressurser og seminaret om forenkling av utmarka, der tre statsråder innledet.

 • Nyhetsbrev: Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

  - Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.