Oppdragsbrev til fylkeskommunane 2024

Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2024 – tilskot til fylkeskommunane under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

Vedlegg: