Tilskotsbrev, oppdragsbrev og tildelingsbrev for 2011

Brev til fylkeskommuner, virkemiddelapparat og Distriktssenteret

Oversikt over tilskotsbrev/oppdragsbrev frå Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunar, Distriktssenteret, Ungt Entreprenørskap og virkemiddelaktørar i 2011. Dei fleste dokumenta er i pdf-format.

Oversikt over tilskotsbrev/oppdragsbrev frå Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunar, Distriktssenteret og virkemiddelaktørar i 2011. Breva blir lagt ut når dei er sendt ut. Dei fleste dokumenta er i pdf-format. 

Nasjonale virkemiddelaktørar - oppdragsbrev 2011:

Administrasjons- og gjennomføringskostnadene for oppdrag gitt til Innovasjon Norge, skal fra 1. januar 2011 dekkes av oppdragsgiver. Les mer om Basiskostnadsmodellen her.

Vedlegg:

Fylkeskommunane -Tilskotsbrev2011

                                                                                           

Ungt Entreprenørskap - Tilskotsbrev 2011

Distriktssenteret - tildelingsbrev 2011

Vedlegg

 

Retningslinjer

 

Orienteringsbrev

Orienteringsbrev sendt til fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA og Distriktssenteret (oktober 2010):

 

Til toppen