Avtaler vedrørende Kavli/Q-meieriene og markedsordningen for melk

Avtaler og protokoller

Det presiseres at økningen i det særlige tilskuddet for små konsummelkmeierier kommer i tillegg til det nåværende tilskuddet på 0, 75 kroner pr. liter inntil 5 millioner liter behandlet melk. Samlet tilskudd blir derfor kr. 1,50 for mengde behandlet melk inntil 5 millioner liter, og 0, 80 kroner for mengde behandlet melk mellom 5 og 10 millioner liter.

Til toppen