Jordbruksavtale 2022-2023

Inngått mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.