Jordbruksavtale 2023-2024

Inngått mellom staten og Norges Bondelag