Prop. 121 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2023 m.m.)

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2023–2024, som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 16. mai 2023. Den inngåtte jordbruksavtalen omfatter bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2024, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2023, målpriser for perioden 1.7.2023–30.6.2024 samt enkelte andre bestemmelser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget