Tolkningsuttalelser om personopplysningsloven 2000

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet