Tolkningsuttalelser om lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper 1936