Tolkningsuttalelser om lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper 1936

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet