Tolkningsuttalelser om regnskapsloven 1977

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet