Tolkningsuttalelser om sammenslutningsrett generelt