Historisk arkiv

8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Børge Brende og kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland har gått sammen om å foreslå 8 mill. kroner fordelt over en tre års periode til et nytt besøksenter ved Borgund stavkirke. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke

Miljøvernminister Børge Brende og kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland har gått sammen om å foreslå 8 mill. kroner fordelt over en tre års periode til et nytt besøksenter ved Borgund stavkirke.

- For å møte de store utfordringene med "turistslitasje" ved blant annet Borgund stavkirke, er det svært viktig å få bygget et besøksenter, sier miljøvernminister Børge Brende.

Stavkirkene er populære turistmål. Dette er positivt ved at det gir mange muligheten til å oppleve stavkirkene, og ved at det gir grunnlag for verdiskapning i de lokalsamfunn hvor kirkene ligger. Det stadig økende besøkstallet medfører imidlertid også økt slitasje. Ved de mest populære stavkirkene er slitasjen i ferd med å nå et nivå hvor disse sakte men sikkert forbrukes som kulturminner. Dette er situasjonen ved bl.a. Borgund stavkirke som eies av Fortidsminneforeningen.

Besøksenter

For å møte disse utfordringene uten å frata publikum muligheten til å oppleve stavkirken, ønsker Fortidsminneforeningen å etablere et eget besøksenter. Sentret skal lokaliseres like ved kirken og formidle kirkens historie og verdier, bl.a. gjennom bilder, tekster og utstilling av gjenstander. Et slikt senter vil gjøre det mulig å oppleve kirken uten å gå inn i den. For å realisere ønsket om et besøksenter har Børge Brende og Valgerd Svarstad Haugland gått sammen om å bevilge 8 mill. kroner til prosjektet fordelt over en tre års periode. Resten av byggesummen finansieres av Fortidsminneforeningen og private sponsorer.

- Dette er ikke et bidrag til å stenge kirken for publikum, men å regulere besøkstallet i selve kirken ved å gi publikum alternative måter å oppleve den på. Borgund stavkirke er en umistelig skatt både for nasjonen og lokalsamfunnet, og jeg er glad for å kunne bidra til å sikre den et godt vern, slik at også generasjonene etter oss kan få oppleve stavkirken, sier Børge Brende.

Kontaktperson

Rådgiver Lise Asphaug, 22 24 58 33

Mer om budsjettet

Hovedside - miljø|

- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke