Historisk arkiv

To millioner ekstra til restaurering av ruinene ved Steinvikholm

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Børge Brende ønsker rask handling, og lover to millioner kroner ekstra til restaurering av muren på Steinvikholm. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende

- To millioner ekstra til restaurering av ruinene ved Steinvikholm

Børge Brende ønsker rask handling, og lover to millioner kroner ekstra til restaurering av muren på Steinvikholm.

- Jeg ønsker at ruinene på Steinvikholm kan bli restaurert så fort som mulig, slik at publikum igjen kan få gleden av opplevelsene i ruinene og historiene disse forteller, sier Brende. Han appellerer til et spleiselag med lokale, regionale og private aktører for å få lagt grunnlaget for bruk, vern og opplevelse av Steinvikholm.

Brende startet i vår arbeidet med å få en bærekraftig kombinasjon av formidling, opera og vern av kulturminnet på Steinvikholm.

Bærekraftige løsninger

Riksantikvaren har bevilget kr 650.000 i 2002 for restaurering av murene. Brende fikk i vår frem en utredning som viste at tilstanden er verre enn tidligere antatt. Fortidsminneforeningen, som er eier, har av hensyn til eiendommen og sikkerhet valgt å stenge all publikumsaktivitet i 2002, men er grunnleggende positiv til den aktivitet som operaen driver.

 

- I tillegg til å øke bevilgningene ønsker jeg å få frem bærekraftige løsninger som kan danne forbilder for kombinasjon av formidling, scenekunst og kulturminner. Dette krever kreativitet både fra kulturminnemyndighetene, kunstnere og lokal og regional forvaltning. Jeg vil imøtekomme en søknad fra Fortidsminneforeningen og samarbeidspartnere som tar opp dette, sier Brende.

Kontaktperson

Avd.dir. Liv Hege Skagestad, 22 24 59 55

Mer om budsjettet

Hovedside - miljø

- Økt satsing på vern av naturområder og opprydding i gamle miljøsynder
- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke