Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72721-72740 av 103209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • India kan bli et viktig marked for norsk laks

  04.04.2006 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Indiske myndigheter har nylig bestemt å senke tollsatsen for laks fra ca. 30 prosent til 10 prosent.- Dette er svært gledelig fordi India er et marked med et betydelig langsiktig potensial for norsk fiskeri- og havbruksnæring, sier fiskeri- og

 • Norge støtter helse og barn i Øst-Europa

  04.04.2006 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I Warszawa mandag åpnet statssekretær Rigmor Aasrud en konferanse om EØS- finansieringsordningene og helsesektoren. 120 deltakere fra Estland, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Tsjekkia og Ungarn deltar på konferansen.

 • Forbud mot at forsikringsmeglere mottar provisjon fra forsikringsselskap

  04.04.2006 Nyhet Finansdepartementet

  For å unngå økonomiske bindinger mellom forsikringsmeglere og forsikringsselskap har Finansdepartementet gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å utarbeide forslag til lovbestemmelser som setter et absolutt forbud mot at forsikringsmeglerne mottar

 • Nordisk-gresk konferanse om krisehåndtering

  04.04.2006 Nyhet Utenriksdepartementet

  Konferansen vil blant annet gi en innføring i det greske apparatet som er satt opp for å håndtere større krisesituasjoner.

 • Mat fra lokale produsenter

  04.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mat: Siden 2003 har Fylkesmannen i Vestfold arbeidet med å gjøre lokalprodusert mat lettere tilgjengelig for vanlige forbrukere. Nå er prosjektet avsluttet og konklusjonen er at kundene gjerne kjøper lokalmat hvis de vet om den.

 • Samferdselsminister Liv Signe Navarsete: Gratis ferjetransport- skal utgreiast

  04.04.2006 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Kva for følgjer vil ei ordning med gratis ferjetransport få for folk og næringsliv og for utvikling av bu- og arbeidsmarknadsområde? Kva blir dei administrative og økonomiske konsekvensane for staten og for fylkeskommunane?

 • Vaksinasjonstilbud i kommunene - Høring

  04.04.2006 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag utkast til forskrift som inneholder forslag om et influensavaksinasjonsprogram som et tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen hos risikogruppene for sesonginfluensa på høring. Høringsfristen er 1. juli

 • Fyrtårnprisen 2006

  04.04.2006 Nyhet Fiskeri- og kystdepartementet

  Nå kan du sende inn ditt forslag til hvem du mener bør motta Fyrtårnprisen 2006. Prisen deles ut av Fiskeri- og kystdepartementet, og hedrer den eller de som har markert seg som ”fyrtårn” langs kysten. I fjor var det Forbundet Kysten som ble

 • Fornyings- og administrasjonsministeren til Møre og Romsdal

  04.04.2006 Nyhet Fornyings- og administrasjonsdepartementet

  Fornyings- og administrasjonsministeren til Møre og Romsdal Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys besøker Møre og Romsdal onsdag 5. april. Program: 08.30 – Orienteringer om forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal 10.30 –

 • Fremtidsrettet politikk for bruk av bioteknologi

  03.04.2006 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven sendes på høring i dag. - Når regjeringen nå følger opp Soria Moria-erklæringens intensjoner om bioteknologi, plasseres Norge blant nasjonene som vil bruke bioteknologien til å hjelpe

 • Stolt minister etter besøk i Afghanistan

  03.04.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Under sitt tre dager lange besøk i Afghanistan møtte forsvarsministeren personell fra de fleste norske enhetene.

 • Forlenget konsesjonstid for kraftvarmeverket på Skogn

  03.04.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Konsesjonstidspunktet forlenges til 1. januar 2037, og krav om idriftsettelse av anlegget utsettes til 1. januar 2012. (03.04.06)

 • Landskap i stadig endring

  03.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landskap: NIJOS står bak ”Landscape change - learning from the past - visions of the future”, i Tromsø 14.-16.06. Nå er programmet for konferansen klart.

 • Forskrifter til ny forsikringslovgivning

  03.04.2006 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender i dag ut på høring et høringsnotat med utkast til forskrifter til ny forsikringslovgivning. Forsikringsloven av 10. juni 2005 vil erstatte någjeldende forsikringsvirksomhetslov.

 • Mat: Sporbart kvalitetskjøtt

  03.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mat: Lokalprodusert kjøtt fra prosjektet "Kjøttfe fra Helgeland" er igjen å finne i butikkhyllene. Et av målene i prosjektet er å få opplysninger om hvordan opprinnelsesmerket lokalprodusert kjøtt mottas av forbrukerne på Helgeland.

 • ED in UN Habitat on visit to Norway

  03.04.2006 Nyhet Kommunal- og regionaldepartementet

  The Executive Director of UN Habitat, Mrs. Anna Tibaijuka, had last week talks with representatives of the Norwegian Government on an official visit to Norway.

 • Toppsjef i FN besøkte Haga

  03.04.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Eksekutivdirektør i UN Habitat, Anna Tibaijuka, har vært på offisielt besøk i Norge.

 • Fylkestingsvalet og kommunestyrevalet 2007 - fastsetjing av valdag

  03.04.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  I statsråd er valdagen for fylkestingsvalet og kommunestyrevalet 2007 fastsett til måndag 10. september 2007.

 • Norm prices for Norwegian crude oil 4th quarter 2005

  03.04.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Press release No.: 40/06E Date: 03.04.2006 Contact: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09 Norm prices for Norwegian crude oil 4th quarter 2005 The Petroleum Price Board (PPB) has set normprices for Norwegian crude oil lifted in the 4th quarter of 2005. The

 • Endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

  03.04.2006 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt et forslag om endring av oppgave- og betalingsfrister for skatt og avgift på høring. Det foreslås at alle endringene trer i kraft fra 1. januar 2007.