Forsida

Historisk arkiv

Høyringsbrev om vidareføring av allmenngjering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Tariffnemnda har sendt ut til saman fem høyringsbrev om vidareføring av allmenngjering av tariffavtalar.

Tariffavtale for fiskeindustribedrifter og reinhaldsbedrifter

29. september 2016 sende Tariffnemnda ut høyringsbrev om vidareføring av allmenngjering av tariffavtale for fiskeindustribedrifter og reinhaldsbedrifter.  

Høyringsfristen er måndag 31. oktober 2016.

Høyringsbreva finn du her:

Tariffavtale for godstransport på veg, persontransport med turbil og jordbruk/gartnerinæringa

11. oktober sende Tariffnemnda ut høyringsbrev om vidareføring av allmenngjering av tariffavtale for godstransport på veg, persontransport med turbil og jordbruk/gartnerinæringa.

Høyringsfristen i desse sakene er onsdag 16. november 2016.

Høyringsbreva finn du her: