Historisk arkiv

Innspill til ny helhetlig plan for Oslofjorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet nå utarbeidet et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden. Planen er nå til behandling i departementet, og det er anledning å komme med skriftlige innspill.

Elvestuen, helhetlig plan
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mottok 2. desember 2019 Miljødirektoratets forslag til Helhetlig plan. Foto: Martin Lerberg Fossum

Oslofjordens miljø og friluftslivsmuligheter er av nasjonal interesse. Det er en fjord med et rikt biologisk mangfold og med mange viktige kulturminner. I de 32 kommunene rundt fjorden bor det i dag 1,6 millioner mennesker, og enda flere bruker fjorden til ulike typer friluftsliv og rekreasjon. Dette har medført stor belastning på fjorden. For å løse utfordringene Oslofjorden står overfor, er vi avhengig av at en samordnet forvaltning gjennom en sektorovergripende plan.

Du kan laste ned planen her.

Det gis anledning til å komme med innspill til planen innen fredag 24. januar.

Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kld.dep.no merket med "Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden (Sak-17/3098)".  

Vi gjør oppmerksom på at innspill til departementet er å anse som offentlige dokumenter. Alle innspill vil bli fortløpende offentliggjort på denne nettsiden.


Innspill vil bli publisert fortløpende på denne siden:

Den Norske Turistforening - Innspill til helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Fiskerlaget Sør - Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden

Forum for natur og friluftsliv - Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Friluftsrådenes Landsforbund Høringssvar - Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Fylkestingsgruppa for Venstre i Vestfold og Telemark.pdf

Bamble Venstre - Forslag til plan for Oslofjorden

Naturvernforbundet i Telemark -Innspill til Helhetlig plan Oslofjorden 

Landbruks- og matdepartementet - Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Larvik kommune - Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Museene i Akershus Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Norsk Friluftsliv - Innspill til Helhetlig plan

Norges jeger- og fisk Innspill til helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Oslo Havn KF - Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Oslo kommune Bymiljøetaten Høringssvar - Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Oslo kommune Vann og avløpsetaten - Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Oslofjordens Friluftsliv - Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

OsloMet Høringsinnspill - Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Sabima - Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Vern om Grenland - Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf

Vestfold og Telemark fylkeskommune Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden.pdf