Historisk arkiv

Nye forskningsprosjekter om bioøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

BIONÆR gir støtte på til sammen 215 millioner kroner til syv nye forskningsprosjekter som skal stimulere bioøkonomi. Det skal blant annet bidra til bedre utnyttelse av råvarer og avfall, og reduksjon av klimagasser.

Syv nye forskningsprosjekter har fått innvilget støtte fra BIONÆR på til sammen 215 millioner kroner. Forskningsprosjektene skal bidra til å stimulere bioøkonomien, og har en prosjektperiode på 4 år, med start i 2015. Bioøkonomi skal fremme en komplett kretsløpstankegang, og full utnyttelse av råvarer, restråstoffer, og avfall fra primærnæringer og bioressurser. 

Prosjektene

De syv prosjektene var de beste av 34 søknader, og de skal være med på å utvikle ulike deler av bioøkonomien. Overgang til ”smart” bioøkonomi, redusere bruk av kjemiske plantevernmidler, utnyttelse av organisk avfall, restrastoff og biprodukter, og makroalger som menneskeføde og husdyrfôr er noen av temaene for forskningsprosjektene. 

Forskningsrådet skal sette bioøkonomi og bærekraft sentralt i sitt arbeids i fremtiden, og har foreslått vekst i budsjettforslaget for 2016 nettopp for å fremme dette. 

Matrester, organisk avfall, søppel.
Organisk avfall, organisk restråstoff og ikke-utnyttete biprodukter er et veldig sentralt tema innenfor bioøkonomien. Foto: Colourbox Foto: Foto: Colourbox

Om BIONÆR

Forskningsrådets program BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien. Landbruks- og matdepartementet er hovedfinansiør av BIONÆR.