Historisk arkiv

Signering av fritidserklæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet

Sted: Kultur- og likestillingsdepartementet

Fritidserklæringen er et samarbeid mellom regjeringen, kommunene og frivilligheten. Erklæringen ble først signert i 2016.

 Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturskolerådet, Norsk friluftsliv, BUA, Norges Musikkorps Forbund,  Norges Frivilligsentraler, Kulturalliansen og Norsk kulturforum ønskes nå velkommen som nye parter i erklæringsgruppa.

Fra før av er Statsministerens kontor, Kultur- og likestillingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal og distriktsdepartementet, KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Frivillighet Norge, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom, Redd Barna, Røde Kors, KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Voksne for Barn parter i erklæringen.

Partene i erklæringen forplikter seg til å jobbe for at alle barn og unge får delta på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av for eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted, og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.