Historisk arkiv

M-1/2009 - Rundskriv næringsutvikling 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Midler til bygdeutvikling 2009 - tildeling på fylkesnivå. Midler til seterprosjekt 2009 - tildeling på fylkesnivå. Midler til frukt- og bærproduksjon - reiseliv - Kulturlandskap tildeling 2009. Midler til oppfølging av tiltak i regionale handlingsprogram For økologisk landbruk 2009 - tildeling på fylkesniva.

Midler til bygdeutvikling 2009 - tildeling på fylkesnivå. Midler til seterprosjekt 2009 - tildeling på fylkesnivå. Midler til frukt- og bærproduksjon - reiseliv - Kulturlandskap tildeling 2009. Midler til oppfølging av tiltak i regionale handlingsprogram For økologisk landbruk 2009 - tildeling på fylkesniva.