Historisk arkiv

Kvalitetssikring av Oslopakke 3

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har nå mottatt en kvalitetssikringsrapport om ”konseptvalg for Oslopakke 3”. Rapporten er utarbeidet av Dovre International AS og Transportøkonomisk institutt, på oppdrag fra de to departementene.

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har nå mottatt en kvalitetssikringsrapport om ”konseptvalg for Oslopakke 3”. Rapporten er utarbeidet av Dovre International AS og Transportøkonomisk institutt, på oppdrag fra de to departementene.

Oslopakke 3 er en plan for å få et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem i hovedstadsområdet.

Hensikten med rapporten er å sikre det faglige beslutningsgrunnlaget for valg av overordnet opplegg for Oslopakke 3, trinn 2. Dette trinnet av Oslopakke 3 vil omfatte blant annet innretning for ”pakka”, utvelgelse av prosjekter og modell for styringen av Oslopakke 3.

Rapporten vil inngå som en del av det faglige grunnlaget for videre diskusjon og arbeid med Oslopakke 3 trinn 2. Samferdselsdepartementet legger opp til tett kontakt med lokale myndigheter i Oslo og Akershus.  Oslopakke 3 trinn 2 vil bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010 – 2019.

Les rapporten her (pdf)


Se Samferdselsdepartementets pressemeldinger av:

15.05.2008: "Oslopakke 3: Auka bompengeavgifter - og meir pengar til kollektivtransporten"

15.02.2008: "Oslopakke 3: Meir midlar til betre og meir miljøvenleg transportsystem"

23.11.2007: "Lovforslag: Bompengar kan nyttast til drift av kollektivtrafikk"

08.11.2007: "Oslopakke 3: Vidare prosess"

15.05.2007: "Oslopakke 3: Avklaringar og lovendringar sikrar fremdrift - i tråd med lokale ønske"