§ 2-2 - Aksjeloven § 2-2 - minstekrav til vedtektene

Saksnummer: 1999/03277 E TO

 

Dato: 08.03.1999

 

Aksjeloven § 2-2 - minstekrav til vedtektene

Vi viser til brev 22 februar 1999. Som det ble sagt i den nevnte telefonsamtalen, er det vår oppfatning at det ikke er nødvendig å ta inn bestemmelser i vedtektene om antallet daglige ledere eller VPS-registrering, dersom selskapet ikke skal ha flere daglige ledere, eller aksjene ikke skal være registrert i VPS.