Barnevernloven kapittel 4

§ 4-27 Rettigheter og bruk av tvang i fosterhjem med særlige forutsetninger etter denne paragraf

§ 4-27 Rettigheter og bruk av tvang i fosterhjem med særlige forutsetninger etter denne paragraf (PDF)