§ 6-7 Erstatningsansvar ved skade på ansattes kjøretøy forvoldt av ungdom i institusjoner

§ 6-7 Erstatningsansvar ved skade på ansattes kjøretøy forvoldt av ungdom i institusjoner (PDF)