Høring om likeverd og tilgjengelighet

Frist: 30.12.2005

Et lovutvalg foreslår at alle med nedsatt funksjonsevne bør få styrket rettsstilling gjennom vern mot diskriminering og økte krav til til rette-legging av samfunnet. Utvalgets utredning "Likeverd og tilgjengelig" sendes nå på høring. (07.07)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.2005

  • Høringsfrist: 30. desember 2005